Wyniki

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wynik naboru na ogłoszenie z dn. 12.03.2021

2021-04-09

Wyniki naboru na ogłoszenie z dnia 12.03.2021 r. na lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej

w okresie od 19 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r,

w ANIMEX FOODS Sp. z o.o. Oddział w Ełku:

 

  1. Wykaz osób wyznaczonych do sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju w ANIMEX FOODS Sp.    z o.o. Oddział w Ełku:

 

Lp.

Nazwisko i imię

1

Jurkowski Mateusz

2

Wojtyłko Izabela Grażyna

 

 

  1. Do sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawianie wymaganych świadectw zdrowia w ANIMEX FOODS Sp. z o.o. Oddział     w Ełku:

 

Nabór zakończony bez wyboru kandydatki/ kandydata

 

Ełk, 09-04-2021 r.

Wynik naboru na ogłoszenie z dnia 29.10.2020 r.

2020-12-01

Wyniki naboru na ogłoszenie z dnia 29.10.2020 r. na lekarzy weterynarii niebędących pracownikiem Inspekcji Weterynaryjnej i innych osób posiadających kwalifikacje do wykonywania niektórych czynności pomocniczych w roku 2021, wynikających z art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r.

Wybrani kandydaci:

  1. Wykaz osób wyznaczonych do sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju w Animex Foods Sp. z o. o. O/ Ełk.

 

Lp.

Nazwisko i imię

 

1

Abrycki Wiesław

Animex Foods Sp. z o. o. O/ Ełk

2

Bartoszek Przemysław

Animex Foods Sp. z o. o. O/ Ełk

3

Cituk Grzegorz

Animex Foods Sp. z o. o. O/ Ełk

4

Gąsiorowska Katarzyna

Animex Foods Sp. z o. o. O/ Ełk

5

Giedroyć Jarosław

Animex Foods Sp. z o. o. O/ Ełk

6

Grygo Jarosław

Animex Foods Sp. z o. o. O/ Ełk

7

Grzywacz Jarosław

Animex Foods Sp. z o. o. O/ Ełk

8

Janiszewski Cezary

Animex Foods Sp. z o. o. O/ Ełk

9

Janiszewski Jacek

Animex Foods Sp. z o. o. O/ Ełk

10

Jelonek Cezary

Animex Foods Sp. z o. o. O/ Ełk

11

Kacprowski Krzysztof

Animex Foods Sp. z o. o. O/ Ełk

12

Kaczmarek Andrzej

Animex Foods Sp. z o. o. O/ Ełk

13

Kancerska Walentyna

Animex Foods Sp. z o. o. O/ Ełk

14

Kasprzak Dorota *

Animex Foods Sp. z o. o. O/ Ełk

15

Kiapśnia Wojciech

Animex Foods Sp. z o. o. O/ Ełk

16

Łubnicki Łukasz

Animex Foods Sp. z o. o. O/ Ełk

17

Marczak Wojciech

Animex Foods Sp. z o. o. O/ Ełk

18

Muczyńska Magdalena

Animex Foods Sp. z o. o. O/ Ełk

19

Myszczyńska Justyna

Animex Foods Sp. z o. o. O/ Ełk

20

Przyborowska-Zhalniarovich Paulina

Animex Foods Sp. z o. o. O/ Ełk

21

Raczyńska-Zalewska Dominika

Animex Foods Sp. z o. o. O/ Ełk

22

Sidelnikow Aleksandra

Animex Foods Sp. z o. o. O/ Ełk

23

Sieradzki Krzysztof

Animex Foods Sp. z o. o. O/ Ełk

24

Spittal Tadeusz

Animex Foods Sp. z o. o. O/ Ełk

25

Szymanowska Agnieszka Anna

Animex Foods Sp. z o. o. O/ Ełk

26

Talaga-Kozieł Anna

Animex Foods Sp. z o. o. O/ Ełk

27

Tyszko Andrzej

Animex Foods Sp. z o. o. O/ Ełk

28

Walczak Paweł

Animex Foods Sp. z o. o. O/ Ełk

29

Walczak Piotr

Animex Foods Sp. z o. o. O/ Ełk

30

Zyzman  Jacek

Animex Foods Sp. z o. o. O/ Ełk

 

* Z niżej wymienionymi wyjątkami:

* Kasprzak Dorota wyznaczenie na czas określony do 22.02.2021 r.  

 

 2. Wykaz osób wyznaczonych do badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni:

 

Lp.

Nazwisko i imię

Miejsce wykonywania czynności

1

Cituk Grzegorz

Animex Foods Sp. z o. o.  O/ Ełk; Wild Sp. z o.o. w Ełku

2

Dobrzycka-Guzek Małgorzata

Teren powiatu ełckiego

3

Jaszczuk vel Bazyluk Magdalena

Teren powiatu ełckiego

4

Jaszczuk vel Bazyluk Piotr

Teren powiatu ełckiego

5

Kaczmarek Andrzej

Animex Foods Sp. z o. o. O/ Ełk

6

Kancerska Walentyna

Animex Foods Sp. z o. o. O/ Ełk

7

Kasprzak Dorota *

Animex Foods Sp. z o. o. O/ Ełk

8

Kiapśnia Wojciech

Animex Foods Sp. z o. o. O/ Ełk, Wild Sp. z o.o. w Ełku

9

Muczyńska Magdalena

Animex Foods Sp. z o. o. O/ Ełk

10

Raczyńska-Zalewska Dominika

Animex Foods Sp. z o. o. O/ Ełk

11

Spittal Tadeusz

Animex Foods Sp. z o. o. O/ Ełk

12

Szymanowska Agnieszka

Animex Foods Sp. z o. o. O/ Ełk

13

Talaga-Kozieł Anna

Animex Foods Sp. z o. o. O/ Ełk

14

Tyszko Andrzej

Animex Foods Sp. z o. o. O/ Ełk

15

Walczak Paweł

Animex Foods Sp. z o. o. O/ Ełk

16

Wiszowaty Andrzej

Teren powiatu ełckiego

17

Zyzman  Jacek

Animex Foods Sp. z o. o. O/ Ełk

 

* Z niżej wymienionymi wyjątkami:

* Kasprzak Dorota wyznaczenie na czas określony do 22.02.2021 r.  

 

 3. Wykaz osób wyznaczonych do pobierania próbek do badań:

 

 

 

 

Lp.

Nazwisko i imię

Miejsce wykonywania czynności

1

Abrycki Wiesław

Animex Foods Sp. z o. o. O/ Ełk

2

Cituk Grzegorz

Animex Foods Sp. z o. o. O/ Ełk Wild Sp. z o. o.

3

Grygo Jarosław

Animex Foods Sp. z o. o. O/ Ełk

4

Jurkowski Mateusz

Animex Foods Sp. z o. o. O/ Ełk

5

Kaczmarek Andrzej

Animex Foods Sp. z o. o. O/ Ełk

6

Kasprzak Dorota *

Animex Foods Sp. z o. o. O/ Ełk

7

Kiapśnia Wojciech

Animex Foods Sp. z o. o. O/ Ełk Wild Sp. z o. o.

8

Kościuk Edyta

Animex Foods Sp. z o. o. O/ Ełk

9

Marczak Wojciech

Animex Foods Sp. z o. o. O/ Ełk

10

Talaga-Kozieł Anna

Animex Foods Sp. z o. o. O/ Ełk

11

Tyszko Andrzej

Animex Foods Sp. z o. o. O/ Ełk

12

Walczak Piotr

Animex Foods Sp. z o. o. O/ Ełk

13

Zyzman Jacek

Animex Foods Sp. z o. o. O/ Ełk

 

* Z niżej wymienionymi wyjątkami:

* Kasprzak Dorota wyznaczenie na czas określony do 22.02.2021 r.  

 

 4. Wykaz osób wyznaczonych do sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawianie wymaganych świadectw zdrowia w Animex Foods Sp. z o. o. O/ Ełk

 

Lp.

Nazwisko i imię

1

Kościuk Edyta

2

Jelonek Cezary

3

Jurkowski Mateusz

 

5. Wykaz osób wyznaczonych do wykonywania czynności pomocniczych przy badaniu  zwierząt rzeźnych i mięsa w Animex Foods Sp. z o. o. O/ Ełk

 

Lp.

Nazwisko i imię

1

Gutowska Agnieszka

2

Jancewicz Piotr

3

Kitlas Marek

4

Żbikowski Tomasz

 

 6. Wykaz osób wyznaczonych do badania mięsa zwierząt łownych w Wild Sp. z o. o. w Ełku

Lp.

Nazwisko i imię

1

Cituk Grzegorz

2

Kiapśnia Wojciech

 

 

Ełk, 01.12.2020 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PIW
Data utworzenia:2018-01-01
Data publikacji:2018-01-01
Osoba sporządzająca dokument:administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2875