Wyniki

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wynik naboru na ogłoszenie z dnia 26.11.2019 r.

2019-12-12

Wyniki naboru na ogłoszenie z dnia 26.11.2019 r. na lekarzy weterynarii niebędących pracownikiem Inspekcji Weterynaryjnej i innych osób posiadających kwalifikacje do wykonywania niektórych czynności pomocniczych w roku 2020, wynikających z art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r.

Wybrani kandydaci:

1. Wykaz osób wyznaczonych do sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju w Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk.

 

Lp.

Nazwisko i imię

 

1

Abrycki Wiesław

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

2

Bartoszek Przemysław *

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

3

Chybowski Marek Tadeusz

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

4

Cituk Grzegorz

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

5

Dzięgelewska Joanna

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

6

Gąsiorowska Katarzyna

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

7

Giedroyć Jarosław

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

8

Glinka Zbigniew

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

9

Grygo Jarosław

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

10

Grzywacz Jarosław

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

11

Janiszewski Cezary

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

12

Janiszewski Jacek

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

13

Jelonek Cezary

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

14

Jurkowski Mateusz

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

15

Kacprowski Krzysztof

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

16

Kaczmarek Andrzej

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

17

Kancerska Walentyna

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

18

Kasprzak Dorota

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

19

Kiapśnia Wojciech

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

20

Łubnicki Łukasz

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

21

Marczak Wojciech

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

22

Muczyńska Magdalena

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

23

Myszczyńska Justyna

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

24

Orłowska Olga

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

25

Przyborowska-Zhalniarovich Paulina

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

26

Rusiłowska Agnieszka

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

27

Sidelnikow Aleksandra

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

28

Sieradzki Krzysztof

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

29

Spittal Tadeusz

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

30

Szymanowska Agnieszka Anna

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

31

Talaga Mirosław *

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

32

Talaga-Kozieł Anna

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

33

Tyszko Andrzej

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

34

Walczak Paweł

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

35

Walczak Piotr

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

36

Zyzman  Jacek

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

 

* Z niżej wymienionymi wyjątkami:

* Bartoszek Przemysław - wyznaczenie na czas określony, 3 m-cy  (do 31.03.2020 r.)

* Talaga Mirosław - wyznaczenie na czas określony do 27.09.2020 r.

 

2. Wykaz osób wyznaczonych do badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni:

 

Lp.

Nazwisko i imię

Miejsce wykonywania czynności

1

Cituk Grzegorz

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk; Wild Sp. z o.o. w Ełku

2

Dobrzycka-Guzek Małgorzata

Teren powiatu ełckiego

3

Jaszczuk vel Bazyluk Magdalena

Teren powiatu ełckiego

4

Jaszczuk vel Bazyluk Piotr

Teren powiatu ełckiego

5

Kaczmarek Andrzej

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

6

Kancerska Walentyna

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

7

Kasprzak Dorota

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

8

Kiapśnia Wojciech

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk, Wild Sp. z o.o. w Ełku

9

Muczyńska Magdalena

 Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

10

Rusiłowska Agnieszka

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

11

Spittal Tadeusz

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

12

Szymanowska Agnieszka

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

13

Talaga-Kozieł Anna

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

14

Tyszko Andrzej

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

15

Walczak Paweł

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

16

Wiszowaty Andrzej

Teren powiatu ełckiego

17

Zyzman  Jacek

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

 

3. Wykaz osób wyznaczonych do pobierania próbek do badań:

 

 

 

Lp.

Nazwisko i imię

Miejsce wykonywania czynności

1

Abrycki Wiesław

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

2

Cituk Grzegorz

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk Wild Sp. z o. o.

3

Grygo Jarosław

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

4

Jurkowski Mateusz

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

5

Kaczmarek Andrzej

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

6

Kasprzak Dorota

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

7

Kiapśnia Wojciech

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk Wild Sp. z o. o.

8

Kościuk Edyta

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

9

Marczak Wojciech

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

10

Strzyżewska - Worotyńska Emilia

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

11

Talaga-Kozieł Anna

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

12

Tyszko Andrzej

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

13

Walczak Piotr

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

14

Zyzman Jacek

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

 

4. Wykaz osób wyznaczonych do sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawianie wymaganych świadectw zdrowia w Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

 

Lp.

Nazwisko i imię

1

Kościuk Edyta

2

Jelonek Cezary

3

Jurkowski Mateusz

4

Strzyżewska - Worotyńska Emilia

 

5. Wykaz osób wyznaczonych do wykonywania czynności pomocniczych przy badaniu  zwierząt rzeźnych i mięsa w Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

 

Lp.

Nazwisko i imię

1

Gutowska Agnieszka

2

Jancewicz Piotr

3

Kitlas Marek

4

Pijanowska Ewa  *

 

* Z niżej wymienionymi wyjątkami:

* Pijanowska Ewa - wyznaczenie na czas określony do 17.03.2020 r.

 

 6. Wykaz osób wyznaczonych do badanie mięsa zwierząt łownych w Wild Sp. z o. o. w Ełku

Lp.

Nazwisko i imię

1

Cituk Grzegorz

2

Kiapśnia Wojciech

 

Ełk, 12 grudnia 2019 r.

Wynik naboru na ogłoszenie z dnia 26.11.2019 r. - w ramach zakładu leczniczego

2019-12-12

Wyniki naboru na ogłoszenie z dnia 26.11.2019 r. na stanowisko lekarza weterynarii niebędącego pracownikiem Inspekcji Weterynaryjnej, świadczącego usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt do wykonywania czynności zleconych w roku 2020 wynikających z art. 16 ust. 1 pkt 1a ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia  29 stycznia 2004 r.

 

Wybrani kandydaci:

  1. lek. wet. Małgorzata Dobrzycka-Guzek

Wyznaczenie do czynności w zakresie:

- szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych (gmina Ełk);

- badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia (gmina Ełk);

- sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt ( gmina Ełk).

 

  1. lek. wet. Piotr Jaszczuk vel Bazyluk - w ramach umowy zlecenie z Przychodnią Weterynaryjną GOLDVET Magdalena Jaszczuk vel Bazyluk.

Wyznaczenie do czynności w zakresie:

- szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych (gmina Kalinowo);

- badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia (gmina Kalinowo);

- pobierania próbek do badań (gmina Kalinowo);

- sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt (gmina Kalinowo).

 

  1. lek. wet. Andrzej Wiszowaty

Wyznaczenie do czynności w zakresie:

- szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych (gmina Ełk, Prostki);

- badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia (gminy: Ełk, Prostki i Stare Juchy);

- pobierania próbek do badań (gminy: Ełk, Prostki);

- sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt (gminy: Ełk, Prostki).

 

  1. lek. wet. Jan Ladziński - w ramach umowy zlecenie z Przychodnią Weterynaryjną Andrzej Wiszowaty.

Wyznaczenie do czynności w zakresie:

- szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych (gmina Ełk, Prostki);

- badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia (gminy: Ełk, Prostki i Stare Juchy);

- pobierania próbek do badań (gminy: Ełk, Prostki);

- sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt (gminy: Ełk, Prostki).

 

  1. lek. wet. Łukasz Szepietowski

Wyznaczenie do czynności w zakresie:

- szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych (gmina Stare Juchy);

- badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia (gmina Stare Juchy);

- pobierania próbek do badań (gmina: Stare Juchy);

- sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt (gmina: Stare Juchy).

 

Ełk, 12 grudnia 2019 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PIW
Data utworzenia:2018-01-01
Data publikacji:2018-01-01
Osoba sporządzająca dokument:administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2124