Wyniki

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Aktualizacja wyniku naboru na ogłoszenie z dn. 13.11.2018 r.

2018-12-14

Aktualizacja wyniku naboru na ogłoszenie z dnia 13.11.2018 r. na lekarzy weterynarii niebędących pracownikiem Inspekcji Weterynaryjnej i innych osób posiadających kwalifikacje do wykonywania niektórych czynności pomocniczych w roku 2019, wynikających z art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r.

Wybrani kandydaci:

1. Wykaz osób wyznaczonych do sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju w Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk.

 

Lp.

Nazwisko i imię

 

1

Abrycki Jan *

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

2

Abrycki Wiesław

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

3

Bara Andrzej *

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

4

Chybowski Marek Tadeusz

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

5

Cituk Grzegorz

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

6

Dzięgelewska Joanna

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

7

Giedroyć Jarosław

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

8

Gregorczyk Joanna

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

9

Grygo Jarosław

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

10

Grzywacz Jarosław

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

11

Janiszewski Cezary

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

12

Janiszewski Jacek

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

13

Jelonek Cezary

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

14

Kacprowski Krzysztof **

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

15

Kaczmarek Andrzej

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

16

Kancerska Walentyna

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

17

Kasprzak Dorota

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

18

Kiapśnia Wojciech

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

19

Kościuk Marek

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

20

Krefft Marcin

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

21

Liburski Romuald Adam *

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

22

Łubnicki Łukasz

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

23

Marczak Wojciech

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

24

Muczyńska Magdalena

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

25

Orłowska Olga

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

26

Raczyńska-Zalewska Dominika Zuzanna

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

27

Rafałko Bartłomiej **

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

28

Rusiłowska Agnieszka

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

29

Sidelnikow Aleksandra

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

30

Sieradzki Krzysztof

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

31

Spittal Tadeusz

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

32

Szymanowska Agnieszka Anna

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

33

Talaga Mirosław

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

34

Talaga-Kozieł Anna

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

35

Tyszko Andrzej

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

36

Walczak Paweł

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

37

Walczak Piotr

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

38

Zyzman  Jacek

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

 

* – wyznaczenie na czas określony, 6 m-cy (do 30.06.2019 r.)

**  – wyznaczenie na czas określony, 3 m-ce (do 31.03.2019 r.)

 

2. Wykaz osób wyznaczonych do badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni:

 

Lp.

Nazwisko i imię

Miejsce wykonywania czynności

1

Abrycki Jan

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk;

2

Cituk Grzegorz

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk; Wild Sp. z o.o. w Ełku

3

Dobrzycka-Guzek Małgorzata

Teren powiatu ełckiego

4

Jaszczuk vel Bazyluk Magdalena

Teren powiatu ełckiego

5

Jaszczuk vel Bazyluk Piotr

Teren powiatu ełckiego

6

Kaczmarek Andrzej

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

7

Kancerska Walentyna

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

8

Kasprzak Dorota

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

9

Kiapśnia Wojciech

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk, Wild Sp. z o.o. w Ełku

10

Muczyńska Magdalena

 Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

11

Raczyńska- Zalewska Dominika

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

12

Rusiłowska Agnieszka

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

13

Spittal Tadeusz

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

14

Szymanowska Agnieszka

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

15

Talaga-Kozieł Anna

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

16

Tyszko Andrzej

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

17

Walczak Paweł

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

18

Wiszowaty Andrzej

Teren powiatu ełckiego

19

Zyzman  Jacek

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

 

3. Wykaz osób wyznaczonych do pobierania próbek do badań:

 

 

 

 

Lp.

Nazwisko i imię

Miejsce wykonywania czynności

1

Abrycki Wiesław

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

2

Bara Andrzej

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

3

Cituk Grzegorz

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk Wild Sp. z o. o.

4

Grygo Jarosław

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

5

Jurkowski Mateusz

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

6

Kaczmarek Andrzej

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

7

Kasprzak Dorota

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

8

Kiapśnia Wojciech

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk Wild Sp. z o. o.

9

Kościuk Edyta

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

10

Liburski Romuald

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

11

Marczak Wojciech

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

12

Strzyżewska-Worotyńska Emilia

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

13

Talaga Mirosław

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

14

Tyszko Andrzej

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

15

Walczak Piotr

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

16

Zyzman Jacek

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

17

Dobrzycka-Guzek Małgorzata

Teren powiatu ełckiego

18

Jaszczuk vel Bazyluk Magdalena

Teren powiatu ełckiego

19

Jaszczuk vel Bazyluk Piotr

Teren powiatu ełckiego

20

Wiszowaty Andrzej

Teren powiatu ełckiego

 

4. Wykaz osób wyznaczonych do sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawianie wymaganych świadectw zdrowia w Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

 

Lp.

Nazwisko i imię

1

Kościuk Edyta

2

Jelonek Cezary

3

Jurkowski Mateusz

4

Strzyżewska-Worotyńska Emilia

 

5. Wykaz osób wyznaczonych do wykonywania czynności pomocniczych przy badaniu  zwierząt rzeźnych i mięsa w Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

 

Lp.

Nazwisko i imię

1

Gutowska Agnieszka

2

Jancewicz Piotr

3

Kitlas Marek

4

Pijanowska Ewa

5

Tadorowski Mateusz

 

6. Wykaz osób wyznaczonych do badanie mięsa zwierząt łownych w Wild Sp. z o. o. w Ełku

Lp.

Nazwisko i imię

1

Cituk Grzegorz

2

Kiapśnia Wojciech

 

 

Ełk, 14 grudnia 2018 r.

Wynik naboru na ogłoszenie z dn. 13.11.2018 r.

2018-12-10

Wyniki naboru na ogłoszenie z dnia 13.11.2018 r. na lekarzy weterynarii niebędących pracownikiem Inspekcji Weterynaryjnej i innych osób posiadających kwalifikacje do wykonywania niektórych czynności pomocniczych w roku 2019, wynikających z art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r.

Wybrani kandydaci:

 1. Wykaz osób wyznaczonych do sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju w Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk.

 

Lp.

Nazwisko i imię

 

1

Abrycki Jan *

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

2

Abrycki Wiesław

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

3

Bara Andrzej *

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

4

Chybowski Marek Tadeusz

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

5

Cituk Grzegorz

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

6

Dzięgelewska Joanna

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

7

Giedroyć Jarosław

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

8

Gregorczyk Joanna

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

9

Grygo Jarosław

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

10

Grzywacz Jarosław

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

11

Janiszewski Cezary

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

12

Janiszewski Jacek

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

13

Jelonek Cezary

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

14

Kacprowski Krzysztof **

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

15

Kaczmarek Andrzej

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

16

Kancerska Walentyna

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

17

Kasprzak Dorota

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

18

Kiapśnia Wojciech

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

19

Kościuk Marek

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

20

Krefft Marcin

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

21

Liburski Romuald Adam *

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

22

Łubnicki Łukasz

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

23

Marczak Wojciech

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

24

Muczyńska Magdalena

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

25

Orłowska Olga

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

26

Raczyńska-Zalewska Dominika Zuzanna

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

27

Rafałko Bartłomiej **

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

28

Rusiłowska Agnieszka

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

29

Russek Krzysztof Jan **

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

30

Sidelnikow Aleksandra

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

31

Sieradzki Krzysztof

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

32

Spittal Tadeusz

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

33

Szymanowska Agnieszka Anna

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

34

Talaga Mirosław

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

35

Talaga-Kozieł Anna

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

36

Tyszko Andrzej

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

37

Walczak Paweł

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

38

Walczak Piotr

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

39

Zyzman  Jacek

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

 

* – wyznaczenie na czas określony, 6 m-cy (do 30.06.2019 r.)

**  – wyznaczenie na czas określony, 3 m-ce (do 31.03.2019 r.)

 

 2. Wykaz osób wyznaczonych do badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni:

 

Lp.

Nazwisko i imię

Miejsce wykonywania czynności

1

Abrycki Jan

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk;

2

Cituk Grzegorz

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk; Wild Sp. z o.o. w Ełku

3

Dobrzycka-Guzek Małgorzata

Teren powiatu ełckiego

4

Jaszczuk vel Bazyluk Magdalena

Teren powiatu ełckiego

5

Jaszczuk vel Bazyluk Piotr

Teren powiatu ełckiego

6

Kaczmarek Andrzej

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

7

Kancerska Walentyna

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

8

Kasprzak Dorota

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

9

Kiapśnia Wojciech

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk, Wild Sp. z o.o. w Ełku

10

Muczyńska Magdalena

 Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

11

Raczyńska- Zalewska Dominika

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

12

Rusiłowska Agnieszka

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

13

Spittal Tadeusz

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

14

Szymanowska Agnieszka

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

15

Talaga-Kozieł Anna

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

16

Tyszko Andrzej

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

17

Walczak Paweł

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

18

Wiszowaty Andrzej

Teren powiatu ełckiego

19

Zyzman  Jacek

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

 

3. Wykaz osób wyznaczonych do pobierania próbek do badań:

 

 

 

 

Lp.

Nazwisko i imię

Miejsce wykonywania czynności

1

Abrycki Wiesław

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

2

Bara Andrzej

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

3

Cituk Grzegorz

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk Wild Sp. z o. o.

4

Grygo Jarosław

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

5

Jurkowski Mateusz

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

6

Kaczmarek Andrzej

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

7

Kasprzak Dorota

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

8

Kiapśnia Wojciech

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk Wild Sp. z o. o.

9

Kościuk Edyta

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

10

Liburski Romuald

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

11

Marczak Wojciech

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

12

Strzyżewska-Worotyńska Emilia

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

13

Talaga Mirosław

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

14

Tyszko Andrzej

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

15

Walczak Piotr

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

16

Zyzman Jacek

Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

17

Dobrzycka-Guzek Małgorzata

Teren powiatu ełckiego

18

Jaszczuk vel Bazyluk Magdalena

Teren powiatu ełckiego

19

Jaszczuk vel Bazyluk Piotr

Teren powiatu ełckiego

20

Wiszowaty Andrzej

Teren powiatu ełckiego

 

4. Wykaz osób wyznaczonych do sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawianie wymaganych świadectw zdrowia w Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

 

Lp.

Nazwisko i imię

1

Kościuk Edyta

2

Jelonek Cezary

3

Jurkowski Mateusz

4

Strzyżewska-Worotyńska Emilia

 

5. Wykaz osób wyznaczonych do wykonywania czynności pomocniczych przy badaniu  zwierząt rzeźnych i mięsa w Animex Foods Sp. z o. o. Sp. k. O/ Ełk

 

Lp.

Nazwisko i imię

1

Gutowska Agnieszka

2

Jancewicz Piotr

3

Kitlas Marek

4

Pijanowska Ewa

5

Tadorowski Mateusz

 

6. Wykaz osób wyznaczonych do badanie mięsa zwierząt łownych w Wild Sp. z o. o. w Ełku

Lp.

Nazwisko i imię

1

Cituk Grzegorz

2

Kiapśnia Wojciech

 

 

 

Ełk, 10 grudnia 2018 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PIW
Data utworzenia:2018-01-01
Data publikacji:2018-01-01
Osoba sporządzająca dokument:administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1771